Bolivia nästa för 15 unga från Kiruna


Idag reser 15 ungdomar från Kiruna till Bolivia. Det är elever från olika yrkesprogram på Hjalmar Lundbomskolan som under tre veckor ska försöka knyta kontakter på skolor och arbetsplatser i Bolivias huvudstad La Paz.

Man skulle kunna säga att kirunaeleverna banar väg för kommande elever på yrkesprogram i gymnasieskolan. Från och med 2007 är det nämligen tänkt att elever som läser till exempel omsorgsprogrammet eller fordonsprogrammet ska kunna göra sin praktik som volontärer på ett sjukhus eller en bilverkstad i ett annat land. Det kallas i den nya gymnasieskolan för arbetsplatsförlagt lärande.

Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna är en av 15 skolor i landet som gör förberedande resor på uppdrag av regeringen och skolutvecklingmyndigheten. När projektet inleddes fick skolan cirka 700 000 kronor. Pengarna har, förutom resan, använts till planering och lärande.

De 15 eleverna, som går helt olika yrkesutbildningar, har samlats i en global kurs som gett 100 poäng. Eleverna har läst om Bolivia, pluggat spanska och haft övningar som ska förbereda dom inför resan till ett utvecklingsland.

Om tre veckor är eleverna tillbaka i Kiruna och till hösten är det tänkt att Hjalmar Lundbomskolan ska ta emot en delegation av elever och lärare från Bolivia.

Regeringens uppdrag är nämligen att utbytet ska vara ömsesidigt.