Elever könskvoteras trots förbud

Könskvotering till gymnasieutbildning har använts i länet. Detta trots att det strider mot både grundlagen och skollagen.

De som går första året på Friluftsgymnasiet i Luleå är könskvoterade. Detta för att det skulle bli en jämn fördelning mellan tjejer och killar.

- Det är orättvist. Vi var tvugna att jobba hårdare för att komma in, och killarna får signalen att de inte behöver anstränga sig så mycket i skolan, säger Mikaela Kron som går i den könskvoterade klassen.

- Det är synd om de tjejer som inte kom in, trots att de hade de rätta betygen, säger hennes klasskompis.

Det blir bara ett år av könskvotering på friluftsgymnasiet. Efter protester från elever som hade rätt betyg, men fel kön, tas systemet bort.

Alf Johansson, jurist vid Skolverket, konstaterar att könskvotering är förbjudet.

- I grundlagen står om allas rätt till lika utbildning, oavsett kön och ras, och det finns inga möjligheter till undantag i skollagen. Det är betygen och inget annat som gäller, säger han.

Planer på att könskvotera finns också till den populära LKAB-profilen vid Välkommaskolan i Malmberget.

- LKAB vill ha en jämn könsfördelning på sin arbetsplats, och de här eleverna är garanterade jobb efter utbildningen, säger den tillförordnade gymnasiechefen Monica Wallgren.

Har kommunen och skolan tänkt på att det strider mot grundlagen?

- Jag kan inte svara på hur man har resonerat. Jag är vikarie och har inte varit med i utformningen av LKAB-profilen, säger Monica Wallgren.