Kommunerna vill samarbeta med landstinget

Kommunförbundet i Norrbotten bjuder in landstinget till att arbeta i en ny gemensam förening. Avsikten är att samla krafterna till den regionala utveckligen och att företräda länet utåt.

Kommunförbundet i norrbotten har i ett brev bjudit in landstinget, till ett samarbete i föreningsform. Avsikten med föreningen är att samla krafterna till den regionala utveckligen. Att samarbeta i framför allt, vårdfrågor, och att företräda länet utåt. Man ska inte vara en myndighet och inte konkurrera med länsstyrelsen.

Enligt Roger Kemppainen, direktör vid Kommunförbundet, behövs det nya samarbetsformer med politiker från kommun och landsting i spetsen.

Han anser också att det är viktigt att man har företrädare eller profiler med politisk förankring, som kan förhandla med utlandet. Detta eftersom att de internationella kontakterna ökar.

Brevet om en önskat samarbete har anlänt till landstingshuset häromdagen. Landstingspolitikerna har dock inte läst det ännu.