Order till Pajalaföretag

Teknikföretaget Mikromakarna i Pajala har fått en order värd 10 miljoner kronor. De ska förse ett företag inom livsmedelsindustrin med en produkt som mäter vattenhalten i spannmål. Mikromakarnas marknadsansvarige Mikael Isaksson säger att ordern hittills bara gett en provanställning, men han tror att det kan bli några nyanställningar när de kommit igång ordentligt.