Sextimmarsdag ger bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Centrala Studistödsnämnden, CSN, i Kiruna har inte blivit sämre på grund av försöket med sextimmarsdag. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion av arbetsplatsen.

Bakgrunden är att en läkare inom primärvården i höstas anmälde arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket.

På CSN pågår sen ett år tillbaka ett försök som drivs av Arbetsmiljöinstitutet. Hälften av personalen arbetar sex timmar med heltidslön och den andra hälften har fortsatt jobba heltid, dvs åtta timmar om dagen. Syftet med projektet är att försöka se hur personalens hälsa påverkas av kortare arbetsdag.

Men i oktober förra året anmälde en läkare inom primärvården CSN till Arbetsmiljöverket. Enligt läkarens anmälan hade ett flertal anställda som ingår i 8-timmarsgruppen på CSN fått diagnosen utmattningsdepression.

De som blivit sjuka sa att arbetsmiljön för de som jobbar heltid blivit sämre sen 6-timmarsförsöket inleddes. Dom talade om ökad stress, ständiga schemaförändringar och dålig information.

Men sen Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen konstaterar de att det inte finns något som styrker att arbetsmiljön blivit sämre sen försöket inleddes. I sin inspektionsrapport skriver verket tvärtom att båda grupperna upplever att de fått det bättre sen försöket inleddes.

I och med att försöket inleddes anställdes också vikarier för att täcka upp den minskade arbetstiden för 6-timmarsgruppen och de som fortsatt jobba åtta timmar upplever att de fått en jämnare arbetsbelastning och att de nu har större möjlighet att utnyttja flexibel arbetstid.