Grundskolan i Kalix omorganiseras

Den hårt kritiserade grundskolan i Kalix ska omorganiseras, bland annat genom att skolor läggs ned och att antalet rektorsområden minskas.

Det föreslås i en konsultrapport som kommunpolitikerna fick ta del av på måndagen, och en av dem var miljöpartiets kommunalråd Kenneth Sandberg.

- Situationen är väldigt bekymmersam i skolan. Vi måste få till en attitydförändring i skolan, framförallt i lärandet och att det ska finnas ett engagemang från föräldrar, lärare och elever, säger han.

Skolverket har tidigare kritiserat grundskolan i Kalix för brister i lärandemiljön och kunskapsresultaten, att språkbruket är hårt och frånvaron hög.

Två konsulter, Roger Johansson och Ulla-Marie Hellenberg, Strategi och Ledarskap AB, fick i uppdrag att komma med förslag till förbättringar och de säger nu att det viktigaste är att alla, som har med skolan att göra samlas och kommer överens om nya tag. Bland förslagen är att nuvarande elva rektorsområden blir tre, att skolchefs- och rektorsrollerna görs om och att alla skolledarjobb utyses på nytt. Dessutom bör antalet byaskolor och skolor i centrum minskas. Kenneth Sandberg är nöjd med förslagen.

- Jag är övertygad om att de leder till en bättre skola. Förmodligen blir det också färre skolenheter, men det är en diskussion, som förts under hela den här mandatperioden, säger han.

På måndagen meddelade också Peter Nordmark att han slutar som förvaltningschef för Barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden i Kalix. Hans anställningsavtal går ut först nästa sommar, men han slutar redan nu. Han säger till Norrbottensnytt att det inte ligger någon konflikt bakom avhoppet, utan han avgår mot bakgrund av den kommande omorganisationen av skolan.

- Då behövs det en mer långsiktig lösning av tjänsten som skolchef, säger han.

Håkan Nyman (s) ställer också upp  på förslaget till förbättringar.

- Det är ett intressant förslag, som vi nu ska jobba vidare med, lärare, elever, föräldrar och facklig personal, säger han.