Två samiska dialekter är hotade

I förra veckan presenterades en utredning med förslag på åtgärder för det samiska språket, men det kanske är försent. Umesamiska och pitesamiska tillhör två varianter i samiskan som riskerar att helt försvinna.

Färre än 20 personer pratar idag umesamiska och pitesamiska. En av dem är Dagny Skaile från Arjeplog. Hon berättar att det är många som förstår, men få som pratar.

- Jag vet inte riktigt varför det har blivit så, kanske för att man inte fick läsa språket i skolorna, säger hon till Sameradion.

Dagny Skaile är över 70 år och när hon var ung var det fler som pratade samiska. Hon berättar att det bara pratades samiska i sameföreningarna. Hon var själv ordförande i en sameförening och höll årsmöten på samiska.

FN organet Unesco för listor över hotade språk och ser de båda dialekterna som nästan utdöda. Det är en språksituation som inte gick att förutsäga för fyrahundra år sedan. Då var umesamiskan det härskande samiska skriftspråket.

- Den allra första boken som överhuvudtaget kom ut på samiska var en umesamisk bok och året var 1619, berättar Olavi Korhonen som är pensionerad professor i samiska.

Korhonen berättar för Sameradion att efter det så växte umesamiskan fram som ett religiöst språk eftersom det var kyrkan som stod i spetsen för utgivningen.

En orsak till att umesamiskan och pitesamiskan nästan har försvunnit var att svenska bönder flyttade till dessa områden. Samerna hamnade under ett hårt tryck som resulterade i att språket fick en väldigt låg status. Olavi Korhonen har forskat i ämnet och intervjuat äldre samer som berättat att när barnen kom till skolan så var de många gånger enspråkigt samiska.

- Men så säger dom att efter några år så förlorade de sina kunskaper i samiska för att de blev mobbade helt enkelt och hemma fick föräldrarna direktiv att lära barnen ordentlig svenska, säger Korhonen.

Umesamiskan och pitesamiskan ligger i ett övergångsområde mellan det nordliga och det sydliga språkområdet. Det innebär att i de två dialekterna finns både nordliga och sydliga språkdrag som möts på ett speciellt sätt i de två varianterna.

Både pitesamiskan och umesamiskan är samiska språkvarianter som riskerar att försvinna. Idag är det enbart i vissa fiskelag, renskötare och enstaka äldre makar som pratar samiska. Fastän det inte är speciellt många som kan umeå eller pitesamiska så är det viktigt att bevara språket då kulturen är knuten till det.