Iverts pension kostar LKAB 80 miljoner

Det helstatliga gruvbolaget LKAB har tecknat ett löne- och pensionavtal med sin vd Martin Ivert. Avtalet kostar bolaget närmare 80 miljoner kronor under de sex år han väntas arbeta inom företaget. Avtalet strider mot de riktlinjer som idag gäller för de statliga bolagen.

Det avtal som LKAB-chefen har, är ett så kallat förmånsbaserat avtal där han har rätt till minst 50 procent av lönen livet ut, och det finns ingen övre gräns. Det innebär att om börsen går fortsatt bra, kan pensionen bli hur hög som helst. Avtalet upprör Gruvtolvans ordförande Harry Rantakyrö.

– Var ska man sätta en gräns egentligen, hur mycket är man värd som chef, säger Harry Rantakyrö.

Björn Sprängare, styrelseordförande i LKAB medger att avtalet är orimligt.

– Jag skulle aldrig ha tecknat det här avtalet idag, säger Sprängare.

Martin Ivert tillträdde som vd i det helstatliga gruvbolaget LKAB i januari 2002. När han om han två år fyller 60 har han rätt att gå i pension, och har då kostat LKAB uppemot 80 miljoner i löne- och pensionskostnader.

Avtalet går emot de regler som regeringen satte upp för några år sedan. Regeringen anser att det skall finnas ett tak på pensionen och att pensionsinbetalningarna inte ska överstiga mer än 30 procent av den fasta lönen. I LKAB-chefens fall har pensionsinbetalningarna överstigit 200 procent per år. Anledningen till att Martin Iverts avtal ser ut som det gör, är att avtalet tecknades innan regeringen presenterade sina riktlinjer, och LKAB har valt att inte skriva om avtalet.

– Det känns som att få en blöt handske i ansiktet. Det är som en riktig smäll, säger Harry Rantakyrö, gruvtolvans ordförande i Kiruna.