Få klarar civilingenjörer klara på utsatt tid

Luleå tekniska universitet får viss kritik när Högskoleverket har granskat landets alla civilingenjörs-utbildningar. Men mycket positivt lyfts också fram, till exempel universitetets samarbete med näringslivet.

Bara en femtedel av studenterna på civilingenjörsprogrammen blir färdiga på fyra och ett halvt (4,5) år. Det är en uppseendeväckande stor andel av civilingenjörsstudenterna som tar god tid på sig att bli klara med sin utbildning, skriver Högskoleverket i sin rapport. Luleå tekniska universitets rektor Pia Sandvik-Wiklund är medveten om problemet.

– Där såg det ju illa ut hos alla lärosäten, där tror jag att vi behöver göra gemensamma nationella åtgärder, säger Pia Sandvik-Wiklund.

En orsak till att så pass få klarar sin utbildning på beräknad tid är att förkunskaperna hos eleverna skiftar väldigt mycket. Många studenter ser också möjligheten att ta god tid på sig som en fördel och inte ett problem, skriver Högskoleverket.

Luleå tekniska universitets system med flera olika campus får också kritik, och Högskoleverket skriver i rapporten att det är ett problem när ett program är uppdelat på flera orter, men Pia Sandvik-Wiklund håller inte med om det.

– Jag är inte så säker på att flera campus i sig är ett problem. Det är ju snarare så att det kräver större struktur och organisation från vår sida, och där kan vi ha brustit, säger Pia Sandvik-Wiklund.

Jon Hedström, SR Norrbotten
jon.hedstrom@sr.se