Martin Iverts pension ska omförhandlas

Statliga LKAB:s styrelse kommer att omförhandla vd:n Martin Iverts pension. Det beskedet ger Sven-Erik Söder, statssekreterare hos näringsminister Thomas Östros som ansvarar för de statliga bolagen.

Det är beloppen och nivåerna i Iverts pensionsavtal där han får minst 50 procent av lönen livet ut som enligt Söder gör att avtalet måste omförhandlas:

– LKAB:s styrelse bör absolut omförhandla villkoren. Jag har haft kontakt med LKAB:s styrelseordförande Björn Sprängare och vi är överens om det, säger Söder till TT.

– Ordföranden och styrelsen har ägarens fulla stöd att få till stånd en omförhandling.

Martin Iverts pensionsavtal med LKAB tecknades år 2001. Det ger honom bland annat möjlighet att gå i pension vid 60 års ålder och då i fem år få lägst 65 procent av lönen i pension. Efter 65 år ger avtalet Ivert minst 50 procent av lönen livet ut.

LKAB tryggar dessa pensionsutfästelser med kapital- eller pensionsförsäkringar där eventuell återbäring går till Ivert i form av höjd pension.

Pensionsavtalet strider på flera punkter mot de riktlinjer för anställningsvillkor inom statliga företag som regeringen antog 2003. Enligt en beräkning som SR Ekot gjort kostar avtalet LKAB närmare 80 miljoner kronor under sex år.