Fågelbesättningar måste registreras

Med anledning av fågelinfluensan uppmanar ansvariga myndigheter alla som föder upp eller håller fåglar att genast lämna uppgifter om detta.

Uppmaningen gäller alla besättningar av fjäderfä: Kalkoner, höns och gäss samt även vildfågel som vaktlar, fasaner och gräsänder. Regestreringen gäller oavsett hur många fåglar det är. Uppgifterna om detta ska snarast möjligt lämnas till länsstyrelsen.

Myndighetern uppmanar även den som påträffar ansamlingar av döda fåglar uppmanas att kontakta länsstyrelsen eller Statens veterinärmedicinska anstalt.