Tidigare flytt av Kirunahus

Vissa byggnader i Kiruna kommer att rivas eller flyttas tidigare än vad LKAB:s karta över det så kallade deformationsområdet visar. Orsaken är att avloppen till husen hamnar i rasriskområde 5-10 år tidigare än vad själva byggnaden gör.

LKAB har en karta över när olika byggnader beräknas hamna i rasriskområde. Där kan man till exempel se att den delen av centrum där Folkets hus ligger hamnar där om ca 30 år. Men den byggnaderna och andra kan behöva flyttas eller rivas 5-10 år tidigare än så.

- Vi vet att ledningarna ligger närmare gruvan och därmed berörs tidigare än själva fastigheten, säger Markus Petäjäniemi, projektchef på LKAB.

Och om avloppsrören knäcks går det inte att bo i eller använda byggnaden. LKAB håller nu på att kartlägga avloppsledningarna tillsammans med kommunen.

Det är olika från byggnad till byggnad hur avloppsledningarna ligger. Och LKAB filar tillsammans med kommunen på en lösning. Man planerar att bygga om avloppsrören till en hel del hus för att slippa riva dem i förtid. Men det handlar om pengar.

- Det behövs en mer noggrann utredning. Men när det gäller stora grupper av hus är det billigast att göra något åt avloppet så länge det bara går. Det blir ju väldigt dyrbart den dagen vi måste flytta stora grupper av hus, säger Markus Petäjäniemi.