Soldater från regementet I 19 övar i Norge

Idag påbörjades transporterna av stridsfordon från regementet I 19 i Boden till övningsområdet i nord Norge där de ska delta i övningen Cold Response fram till den 23 mars. Övningen genomförs som ett led i Försvarsmaktens strävan att öka de internationella insatserna från svensk sida.

I just den här övningen har man valt ett scenario som går ut på att man ska lugna ner situationen i ett land som är på gränsen till ett inbördeskrig. En fullt realistisk situation på många håll runt om i världen. De situationer som de övande styrkorna kommer att ställas inför har man försökt att göra så relevanta som möjligt till vad man kan möta under operationer i FN- och NATO-regi.

De svenska förbanden, bland andra I 19 i Boden och bataljonen i Arvidsjaur, har förberett sig så mycket de kan för denna övning. Man har bland annat gett ut en folder där man också tar upp vad det innebär att öva i kyla och snö, samt frågor kring trafiksäkerheten och bestämmelser som gäller specifikt i Norge.

När det gäller just bestämmelserna för max belasningen på de norska vägarna har I 19 fått anlita ett norskt transportkompani för transporterna av de svenska stridsvagnarna. I annat fall skulle bruttovikten på fordonen bli för hög.

Från svensk sida deltar förutom I 19 i Boden och bataljonen i Arvidsjaur, bland andra även Livgardet i Stockholm och K 3 i Karlsborg. Samtliga förband kommer att öva under norska befäl och NATO flagg. Totalt kommer 10 000 man från 11 nationer att delta i övningen, varav 2 000 från Sverige.

Text och foto:Carin Sjöblom, SR Norrbotten
E-post carin.sjoblom@sr.se