Klart med finansieringen av Kirunas nya elfösörjning

Nu är det klart med betalningen av det som brådskar mest att flytta i Kiruna på grund av gruvbrytningen. Det handlar om transformatorstationen som försörjer hela Kiruna med el, och omformarstationen som gör el till järnvägen.

LKAB betalar hela kostnaden, 105 miljoner kronor, för Banverkets nya omformarstation. För transformatorstationen delar Vattenfall och LKAB på kostnaden, eftersom Vattenfall passar på att höja kapaciteten på elförsörjningen i samband med flytten.

Både transformator- och omformarstationen ska stå på nya platser om drygt ett och ett halvt år. Platsen är sex kilometer söder om Kiruna där järnvägen från Svappavaara möter järnvägen från Luleå. Den ena transformatorstationen ska stå vid snötippen bredvid Luossavaara.

400 miljoner är totalkostnaden för att bygga de två nya transformatorstationerna samt flytta alla elledningar.