Det behövs fler sociala företag i Norrbotten

Det skulle kunna skapas 150 jobb i Norrbotten för handikappade i så kallat socialt företagande. Myndigheterna tycks dock inte vara beredda att ändra sina regler, för att på så sätt underlätta företagandet.

Idag finns det ett kafé i Luleå, som drivs av handikappade, men det finns en viss tveksamhet bland myndigheterna att ändra sina regler så att stöd kan ges för att få igång fler företag.

Det anser Kurt Hofgren, som är ordförande i länets Handikapprörelse.

Susanne Blomdahl arbetar med socialt företagande vid Sunderby folkhögskola. Hon vill starta ett projekt för 150 handikappade, som skulle få driva egna företag. Den ekonomiska tryggheten för deltagarna skulle garanteras av försäkringskassan med till exempel sjukersättning. Inkomsten från företaget går tillbaka till verksamheten, men det är svårt att få stöd för det här hos myndigheterna. Trots det hoppas hon ändå på hjälp.

En part som kan ge stöd till sociala företag är EU. Det säger EU-parlamentarikern Eva Hedkvist-Petersen(s) från Luleå.

- Det börjar komma som en del av EU.s sysselsättningspolitik, säger hon.

Christina Svensson och Mats Emanuellsson är två personer, som jobbar i det sociala kooperativet Valborg i Luleå, där de sköter kafeet och de trivs bra, bland annat för att de får jobba efter sin egen förmåga.