Konkurserna minskar i länet

Antalet konkurser i länet fortsätter att minska.

I februari minskade konkurserna med 29 procent jämfört med samma period förra året. I januari låg minskningen på 22 procent.

Till de företag som är mest utsatt för konkurser hör rekreations-, kultur- och sportverksamhet, medans byggbranschen uppvisar allt färre konkurser.