Elpriset stiger när temperaturen faller

Den stränga vinterkylan gör att elpriset just nu stiger, vilket påverkar elkunder med rörligt elpris.

På den nordiska elbörsen Nord Pool handlas det med el varje dag. Det ovanligt kalla vädret i början av mars gör att elförbrukningen ökar, vilket leder till ett högre dagspris på el.

Under dygnet väntas ett genomsnittspris på drygt 50 öre per kWh enligt Nord Pools prognos. Under januari låg genomsnittspriset på drygt 32 öre.