NSD och TV4 planerar samarbete

TV4 Norrbotten och tidningen Norrländska Socialdemokraten planerar att börja samarbeta på alla områden; redaktion, annons och marknadsbearbetning.

Parterna ska diskutera om det går att samordna nyhetsarbetet i Norrbotten. Syftet är att minska kostnaderna, öka kvaliteten och ge publiken en bredare bevakning i flera publiceringsformer.

Samarbete kring annonser och marknadsföring ska stärka parternas ställning på marknaden. Målet är att förhandla fram ett samarbetsavtal under våren. Det blir i så fall det första samarbetet av det här slaget i Norrbotten.