Fågelinfluensan problem för länets rovfåglar

Efter larmet om att fågelinfluensan nått Sverige gränser finns nu ingen i Norrbotten som kan ta hand om skadade rovfåglar som till exempel berguv och kungsörn. Den enda anläggningen som fanns, tar tillsvidare inte emot några skadade fåglar alls på grund av smittorisken.

På anläggningen i Boden som i många år har skött rehabiliteringen för dessa sällsynta arter, finns också 5 berguvspar som bor där permanent. Om fågelinfluensan skulle föras över till berguvarna är det mycket allvarligt för den redan utsatta arten.

Det är Statens vilt som har det yttersta ansvaret för utsatta fågelarter som till exempel berguv och kungsörn. Ornitologen Rolf Gustafsson i Luleå tycker att staten borde ta ett större ansvar i frågan.

- Det är svagt att myndigheterna litar på privata insatser och frivilligorganisationer. De måste själva ta ett större ansvar helt klart.

- Det handlar ju alltid om pengar i slutändan, men naturligtvis skulle jag vilja se statliga rehabiliteringsställen för just rovfåglar och andra sällsynta fåglar, där man med statliga medel har större resurser, säger Rolf Gustafsson.

Som det är nu måste staten förlita sig på att privatpersoner sköter rehabiliteringen och Tommy Svensson på Statens Vilt håller med om att det hela är en fråga om pengar.

- Som det är nu är det den minsta kostnaden som gör att det är ideell verksamhet. Det finns inga pengar som det är nu och det skulle krävas en ganska så omfattande organisation för det hela, säger Tommy Svensson.