Skalven i Malmberget normala och ofarliga

LKAB har nu analyserat den seismiska aktiviteteten i gruvan i Malmberget. Det var normala och ofarliga spänningar när två pelare rämnade nere i gruvan som orsakade skalven.

– Det är säkert ovan jord, säger Monica Quintero, gruvchef i Malmberget.

Vid brytningen av malmkroppen har en pelare lämnats för att brytas i ett senare skede. Syftet med pelaren var dels att man skulle färdigställa åtkomst till malmkroppen, dels att färdigställa utrymning av bostäder på markytan ovanför malmkroppen. Vid restbrytning av pelaren konstaterades att hela pelaren inte kunde brytas vilket medförde att två smala pelare lämnades.

– Pelarna var ovanför den nivån där brytning sker. Men eftersom vi inte kan se när pelarna går sönder så kan vi inte förutse när skalven kommer, säger Monica Quintero.

Spänningarna när dessa pelare bröts sönder gav upphov till den stora seismiska aktiviteten i sidoberget runt malmkroppen. När omlagringarna av spänningarna är nere på normala nivåer så är området återigen stabilt.

LKAB förväntar sig inte att något kommer att hända uppe på markytan under överskådlig framtid då bergtäckningen ovanför Prinzsköld är mer än 400 meter. Som extra säkerhet har företaget valt att stänga av tillfartsvägarna till det redan tidigare utrymda bostadsområdet och den kontinuerliga övervakningen av området fortsätter.

På LKABs informationsmöte för allmänheten den 29 mars på Nordan i Malmberget kommer analysen av händelserna att presenteras utförligare.