Gymnasiesamverkan mellan Boden, Älvsbyn och Luleå

Till höstterminen kommer gymnasierna i Luleå, Boden och Älvsbyn att samarbeta för att eleverna ska få sina önskade program.

– Vi ser att elevunderlaget kommer att vika framöver och då bör vi samarbeta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande , socialdemokraten Sture Nordin, Älvsbyn.

Det nya kallas för ”frisök” och ska införas mellan hela landets kommunala gymnasier, från och med elevernas ansökningar 2007.

Men i Norrbotten är man alltså redan på väg. Frånsett Boden, Luleå och Älvsbyn så är Piteå intresserade av att samverka senare.

Konkret innebär det att en elev kan söka till ett program på ett annat gymnasium, även om utbildningen finns på hemmaplan. Denna elev kommer in i den andra kommunen i mån av plats. Och om det inte räcker så blir det på betyg.

Just nu sitter representanter från Boden, Älvsbyn och Luleå och förhandlar om de interkommunala taxor som ska finnas för att en elev går till en annan kommun.