Jämställdheten lockade få

Med anledning av den internationella kvinnodagen bjöd länsstyrelssen in till ett arrangemang om jämställdhet. Idag skulle Piteå, Boden och Älvsbyn besökas och jämställdheten diskuteras. På grund av bristande intresse är det dock bara i Piteå som arrangemanget blir av.

Boden hade för få deltagare för att det skulle gå att genomföra arrangemanget. I Älvsbyn hade inte en enda anmälan kommit in till kommunen, som tillsammans med länstyrelssen stod för. Per Nilsson, utvecklingschef vid Älvsbyns kommun, tycker det är konstigt att ingen ville komma.

- Jag tycker det är märkligt att det inte är någon som har anmält sig överhuvudtaget. Vi har varit ute med information och dessutom skickat ut påminnelser, säger Per Nilsson.

Tror du det kan vara så att ingen i Älvsbyn bryr sig om jämställdheten?

- Det tror jag inte, nog tror jag man bryr sig, jag tror bara att det är tidpunkten som är olämpligt vald, säger Per Nilsson.

I Älvsbyn var det tänkt att arrangemanget skulle pågå mellan klockan 12-15. I Piteå var det på kvällstid vilket kan ha bidragit till att de fick ihop ett femtiotal anmälningar.