Samisk lista i Kirunas kommunalval

Tongångarna i debatten kring den statliga jakträttsutredningen får troligen som följd att en samisk lista ställer upp i kommunvalet i Kiruna till hösten.

Anders Stoor, ordförande för Kiruna sameförening, tycker att det finns behov av ett ordentligt samiskt engagemang i kommunpolitiken.

För några veckor sedan samlades ett hundratals personer från både Norrbotten och Västerbotten i Kiruna för ett protestmöte mot jakt- och fiskeutredningen. Dessutom har det under lång tid funnits ett missnöje bland både samebyar och sameföreningar över hur kommunen behandlar samiska frågor. Det här är några av anledningarna till att Kiruna sameförening nu uppmanar sina medlemmar att ta ställning till om en samisk lista bör sättas upp till höstens kommunval.

- Det finns frågor som samerna bär på som sällan kommer fram i kommunpolitiken. Det handlar framförallt om markanvändningsfrågor och bevarandet av de samiska näringarna främst rennäringen, säger Anders Stoor.

Det är de fem sameföreningarna i Kiruna som tillsammans har långt gångna planer på att försöka få in en samisk lista i kommunfullmäktige.