Många vill jobba på länsstyrelsen i Norrbotten

Totalt har det kommit in cirka 1 700 ansökningar till 20 nya tjänster som länsstyrelsen i Norrbotten har annonserat ut. Anstormningen av sökande har inneburit att administrationen av handlingarna tagit längre tid än normalt. Länsstyrelssen har nu börjat gå igenom ansökningarna och därefter sker prioritering av vilka som ska kallas till intervju.