God tillväxt i den svenska ekonomin

En fortsatt stark inhemsk efterfrågan kombinerat med att exporten åter vänt upp leder till att BNP väntas öka med 3,6 procent i år och med 2,7 procent 2007. Sysselsättningen har tagit fart och förstärks av arbetsmarknadspolitiska program.

Den bedömningen gör Sveriges Kommuner och Landsting i Ekonomirapporten som presenteras i dag.

Den starka konjunkturen i omvärlden har fortsatt. En måttlig inbromsning i USA och ljusare utsikter i euroområdet samt fortsatt stark tillväxt i Asien präglar den internationella konjunkturbilden. Det finns en oro för att ett fortsatt högt oljepris, snabbt prisfall på fastighetsmarknaden i USA samt en okontrollerad anpassning av det amerikanska bytesbalansunderskottet kan hämma den globala tillväxten.

Den svenska konjunkturen har stärkts. Konjunkturbarometern i april visar på en stark konjunktur i samtliga sektorer. Investeringarna som tog fart förra året väntas fortsätta växa i år om än i något långsammare takt.

Hushållens disponibla inkomster gynnas av en förbättrad arbetsmarknad, stigande tillgångsvärden på bostäder och värdepapper samt höjda nivåer i de offentliga transfereringarna. Den privata konsumtionen väntas därför stiga starkt under såväl 2006 som 2007.

I år beräknas den kommunala konsumtionen öka med 2,5 procent och nästa år med 1,3 procent främst till följd av ökad tillväxt av skatteinkomsterna och de kommunala satsningarna i budget- och vårpropositionerna. Omkring 0,5 procentenheter per år förklaras av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser.

Sysselsättningen vände upp under andra halvåret 2005 och beräknas fortsätta i god takt i år. Uppgången beror till viss del på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men förklaras främst av att den underliggande sysselsättningen ökar. I år beräknas antalet arbetade timmar öka med 1,6 procent och nästa år med 0,9 procent.

Jämförelsevis måttliga löneökningar förutses de närmaste åren som därmed bidrar till att motverka inflationstrycket. Så länge stigande energi- och råvarupriser inte får något påtagligt genomslag på konsumtionsvaror och löner väntas inflationstakten förbli låg.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".