Brukad jord ett minne blott

Av den ursprungligen brukade arealen återstår idag bara några promille, visar en undersökning som Länsstyrelsen låtit göra. Det är mot denna bakgrund som länsstyrelsen nu ska se över vad som behövs för att rädda de ur natur- och kultursynpunkt värdefulla marker som finns kvar.

En minskning av arealen jordbruksmark i länet är ett påtagligt hot mot den biologiska mångfalden och kulturvärdena i odlingslandskapet. Det är de artrika slåtterängarna som är värst drabbade.

Länsstyrelsen har, som en del i miljöövervakningen av odlingslandskapet, tagit fram en rapport som ger en översikt av de areella förändringarna i odlingslandskapet i Norrbottens län de senaste 120 åren. Under 1900-talets första hälft tredubblades arealen åkermark i Norrbotten på bekostnad av naturliga slåtter- och betesmarker.

Sedan 1960-talet har även åkermarken minskat och är nu nere på samma nivåer som i början av seklet. Sedan EU-inträdet och införandet av jordbrukarstöden har det blivit en viss ökning av arealen brukad mark i Norrbotten.

Det tidigare, varierade odlingslandskapet, med ängsmarker, betesmarker samt åkermarker har på många ställen ersatts av ett ensartat åker- och skogslandskap. Detta har stora konsekvenser för de djur och växter som har odlingslandskapet som sin livsmiljö. Ur kulturmiljösynpunkt innebär det också en utarmning av äldre brukningsmetoder, äldre markslag och kulturmiljöer.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".