Miljöhänsyn i privatskogsbruket allt sämre

Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden i det privata skogsbruket har blivit sämre. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering av generell hänsyn, det vill säga vilka viktiga områden som sparats i samband med avverkning.

För att bevara den biologiska mångfalden i skogen hänsyn tas, till natur- och kulturmiljöer i samband med att ett skogsområde avverkas. Det här säger skogsvårdslagen. Här är alltså det privata skogsbruket sämre än andra. Exempel på sådana hänsyn är att inte avverka hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag och sjöar. Men det är också att lämna äldre träd, högstubbar och död ved.

Inventering

Skogsstyrelsen inventerar varje år om avverkningarna lever upp tillskogsvårdslagens krav på generell hänsyn. Den senaste inventeringen visar att nästan en fjärdedel av landets alla avverkningar fortfarande inte når upp till lagens nivå. För att nå sektorsmålet om generell hänsyn till år 2010 måste andelen underkända hyggen halveras. Resultaten visar också relativt stora skillnader i den hänsyn som tagits mellan privata skogsägare och storskogsbruket. Hänsynen i privatskogsbruket har försämrats och andelen underkända hyggen ligger idag på 32 procent jämfört med 26 procent vid mätningarnas start 1999. Hos de övriga skogsägarna är siffran 18 procent underkända hyggen.

felaktig prioritering

Det är framförallt bristande hänsyn till så kallade hänsynskrävande biotoper och felaktig prioritering som är förklaringen till den sviktande hänsynen. För två tredjedelar av de underkända avverkningarna finns det tillräckligt volym sparad för att uppnå lagens krav, men det är fel hänsyn som har prioriterats.

- Frågor kring generell hänsyn måste prioriteras av skogsbruket. Det är också viktigt att Skogsstyrelsen nu ökar sin information och rådgivning kring generell hänsyn. Genom att planera avverkningarna bättre så kan skogsägarna göra rätt prioriteringar av den hänsyn som ska lämnas, säger Malin Andersson, Skogsstyrelsens specialist på generell hänsyn.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".