Ökad anmälning av våldtäkter

Under första kvartalet i år gjordes 19 våldtäktsanmälningar. Det är en ökning med 73 procent om i jämförelse med samma period i fjol.

Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 73 procent i Norrbotten och en anledning till detta kan vara den lagändring som gjordes i april 2005. I och med lagändringen rubriceras vissa brott som tidigare benämndes sexuellt utnyttjande nu som våldtäkt.

I helgen anmäldes två våldtäkter till polisen i länet. I ett av fallen var gärningsmannen en bekant till kvinnan och det är just brotten i hemmet som är svåra att bekämpa menar Anders Danielsson som är chef för kriminalpolisen i Norrbotten.

-Bara en liten del av det som händer i hemmet kommer till polisens kännedom, säger Anders Danielsson och menar att det finns ett stort mörkertal i länet.

Polisen samarbetar allt mer med socialtjänsten och skolan för att få fler att anmäla och Anders Danielsson hoppas att fler vågar anmäla våldtäkter i framtiden.