Utländska skogsplanterare riskerar att utnyttjas

Skogsplanterare som kommer till Sverige från utlandet löper risk att bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare.

Det säger Lars-Erik Larsson som är ombudsman för Skogs- och Träfacket i Norrbotten.

Som vi tidigare berättat om i Norrbottensnytt, kommer många som arbetar med skogsplantering i länet idag, från något av EU:s nya medlemsländer.

- De är ju en utsatt grupp när de kommer hit och kanske inte kan språket. Och det har visat sig att vissa arbetsgivare utnyttjar den här situationen, säger Lars-Erik Larsson.

Hittills har han inte sett några sådana tendenser i Norrbotten.

- Men i Västerbotten förekommer det, säger han.

Lars-Erik Larsson har besökt två av de största entreprenörerna som sysslar med skogsplantering i Norrbotten för att dela ut broschyrer på olika språk, med information om bland annat svenska kollektivavtal. Men för att minska risken för att utländska skogsarbetare ska bli utnyttjade i framtiden krävs mer än så, säger han.

- Vi måste också sprida information och jobba med arbetsmiljöfrågor i deras hemländer. Det försöker jag också jobba med.