Skolpolicy förhindrar våldsbrott

De anmälda våldsbrotten har ökat i länet under de senaste tre åren. Polisen tror att en av anledningarna är att många skolor numera har som policy att anmäla alla brott som kommer till skolpersonalens kännedom.

Antalet anmälda våldsbrott har ökat i Norrbotten. Under de senaste tre åren är det en ökning på 32 procent. Många skolor har idag som policy att anmäla alla brott som de upptäcker och det ser polisen som en viktig orsak till att anmälningarna har ökat.

-Vi anmäler mer nu än tidigare, säger Karin Hult som är rektor på Bergviksskolan.

Hon ser det som sin skyldighet att anmäla alla brott.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att det år 2005 anmäldes 2184 våldsbrott medan det år 2002 anmäldes 1658 våldsbrott.

Trots ökningen så tror Bergviksskolans rektor Karin Hult att det fortfarande finns ett mörkertal när det gäller dom elever som utsätts för våld hemma. Det behövs mer resurser för både polisen och skolan för att man ska kunna upptäcka alla, säger hon till Norrbottensnytt.