Brister i campingars brandsäkerhet

Två av Norrbottens stora campingplatser har fått anmärkningar på brandskyddsarbetet efter en tillsyn som räddningstjänsten i kommunerna har gjort.

Enligt Räddningsverket ska det vara minst fyra meter mellan husvagnarna, något som brustit på First Camp i Luleå. Campingens vd Niklas Österberg tycker att campingen har gjort vad den kunnat när det gäller brandsäkerhet sedan First Camp blev nya ägare i maj.

- Vi har gjort allt vi har hunnit för att tillgodose våra gästers säkerhet, säger han och berättar att det finns brandgator och att husvagnarna står med krokarna utåt så att de ska vara lätta att flytta på, säger han.

Förutom campingen i Luleå har Pite Havsbad fått anmärkningar på brandsäkerheten.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska den som driver en campingplats göra det som behövs för att förebygga bränder och för att minska skadorna efter en brand. Därför kom Räddningsverket för två år sedan med riktilinjer på hur brandskyddsarbetet ska bedrivas på ett bra sätt.

Det är kommunernas ansvar att se till att campingägarna uppfyller kraven. Trots det har inte räddningstjänsten i vare sig Boden eller Kiruna kommuner gjort någon kontroll av campingplatserna.

Peter Kangedal, som är ställföreträdande räddningsledare i Kiruna, säger att räddningstjänsten där inte haft tillräckligt med tid.

- Vi håller på att omorganisera vår organisation för att klara av det här sättet att bedriva tillsyn på. Man måste göra en prioritering och det gör att vissa typer av anläggningar gör man inte tillsyn på varje år, säger han.