Kalixborna ska betala vattenledningsnätet

Kalix kommun har tidigare investerat cirka 8 miljoner kronor i kommunens vattenledningar. Nu ska ytterligare investeringarna göras, men istället för att använda 40 procent av kommunens investeringsutrymme vill kommunalråd Kenneth Sandberg, mp, att man istället ska finansiera ett bättre vattenledningsnät med höjda vattenpriser.

De pengar som tidigare har lagts på vattenledningarna har endast varit för de akuta problemen och inte kunnat rusta nätet för framtiden.

- Det är bara att konstatera att detta är ett område som är i behov av stora investeringar, säger det miljöpartistiska kommunalrådet Kenneth Sandberg.

Han tycker också att det är lite av en lyxdebatt.

- Vi har enormt bra vattenkvalité som vi står och tvättar våra bilar med för en ringa kostnad så jag tycker att det finns ett utrymme för en diskussion att vi också kan höja priset på vatten på lång sikt, säger han.

Fler kommuner har slitna ledningar

I Piteå orsakade gamla ledningar på onsdagsmorgonen ett läckage som gjorde att 25 000 personer blev utan vatten.

- Det är ett problem och vi lägger ner mer pengar på vattenledningar än våra gator, säger Anders Stenlund, enhetschef på underhållsenheten vid Piteå kommun.

De flesta kommunerna har problem med gamla vattenledningar, och i Piteå försöker man byta ut tio kilomter varje år.