Inga gasolbesiktningar på campingplatser

Bilprovningen erbjuder gasolbesiktningar för husvagnsägare på campingplatser. I Norrbotten finns dock inte detta vilket medför att olycksrisken är större.

Sedan ett år tillbaka erbjuder Bilprovningen campingbesökare att få gasolbesiktningar av deras husvagnar på plats på campingen. I Norrbotten finns det dock inga sådana besiktningar.

Staffan Grandin som är distriktschef på Bilprovningen i länet menar att det inte finns så många permanenta husvagnsboende i Norrbotten. Därför är efterfrågan alltför liten för att den här tjänsten ska kunna ges i länet.

Besiktningen har erbjudits under ett år. Anledningen är att de vill sänka risken för olyckor.