Höjda vattenpriser inte populärt

De två alternativ som finns när Kalix ska satsa på att förbättra sitt gamla och dåliga avlopp och vattenledningsnät är att antingen använda 40 procent av kommunens investeringsutrymme, eller ta ut en högre avgift för vattenanvändningen. Något som miljöpartisten Kenneth Sandberg förespråkar. Han får nu medhåll från kommunfullmäktiges ordförande, kristdemokraten Assar Strömbäck, men hos de boende i Kalix är inte höjda vattenpriser populärt.

Föregående år har Kalix kommun investerat 8 miljoner kronor på kommunens vattenledningar, men för att få till en förbättring på längre sikt har man nu kommit överens om att satsa ytterligare 18-20 miljoner kronor. Det utgör cirka 40 procent av kommunens investeringsutrymme på vatten- och avloppsledningarna.

Inte populärt alternativ

Det miljöpartistiska kommunalrådet Kenneth Sandberg anser att ett alternativ till att använda en så stor del av investeringsutrymmet borde vara att höja vattenavgifterna i kommunen. Ett alternativ som inte är populärt bland Kalixborna.

- Jag tycker det är nog dyrt som det är nu. Jag betalar faktiskt mer för el, ström, vatten och försäkringar än vad jag amorterar på huset, säger den förtidspensionerade Kalixbon Ove Ström.

Får medhåll

Kommunfullmäktiges ordförande, kristdemokraten Assar Strömbäck, håller med miljöpartiets Kenneth Sandberg om att vattennivån i Kalix har blivit en lyxdebatt.

- Vi har visserligen relativt höga avgifter för både vatten- och avloppshanteringen, men samtidigt har vi en väldigt hög kvalitet, säger Assar Strömbäck.

Han håller också med miljöpartisten när det gäller eventuella ökade vattenavgifter.

- Det har pågått diskussioner huruvida vi har tagit för låga, eller för höga avgifter och det är en helt onödig diskussion. Det är trots allt inte jättehöga kostnader så man får väl räkna med att betala om man ska ha god kvalitet. Man kan inte hålla på att göra småsaker varje år, då kommer vi aldrig i mål, säger han.