Jokkmokk vill profilera samisk äldreomsorg

Jokkmokks kommun ansöker om 1,6 miljoner kronor ur de statliga pengar som tilldelats socialdepartementets utvecklingsområde 3, omsorg för äldre med annan språklig och kulturell bakgrund. Pengarna är tänkta att finansiera det två åriga projektet ”sameprofilerad äldrevård”, där kommunen vill sameprofilera ett särskilt boende med förtur till samer. Där är det tänkt att det samiska språket och kulturen ska utgöra naturliga verktyg i verksamheten.

I ansökan till socialdepartementet skriver kommunen bland annat att beslutet att lägga ner den samiska avdelningen på Kaitumgården av många samer har tolkats som en sänkt ambition kring de samiska frågorna.

De skilda uppfattningarna i kommunen fick enligt kommunledningen igång ett mycket positivt samarbete mellan sameföreträdare och kommunens representanter som tar sikte på att Jokkmokks kommun ska leva upp både till socialtjänstlagens- och minoritetspråklagens ambitioner för äldreomsorgen.

Enligt socialchefen Tarja Lundin handlar det främst om att utbilda personal i nordsamiska och lulesamiska, men man vill också bygga upp en träffpunkt och mötesplats för de äldre samerna i kommunen. På så sätt hoppas kommunen att man ska kunna möta kraven på en anpassad vård, samtidigt som man utvecklar insatser som ger ökad livskvalité för äldre samer i Jokkmokks kommun.