Amnesty arbetar mot kvinnovåld

Amnesty prövar nu en ny strategi. För första gången åker de på turné med Lars Winnerbäck, nyligen besökte de Piteå. Målet är att regeringen efter valet i höst ska prioritera kampen mot kvinnovåld. Ett krav från Amnesty är att regeringen ska utarbeta en nationell handlingsplan vad gäller våld mot kvinnor.

- Vi och även FN menar att våld mot kvinnor är den största människorättsskandalen i vår tid, säger Kristina Lindqvist från Amnesty.

- Alla goda krafter behövs i det här, säger Hans Hansson som var med och startade det manliga nätverket mot kvinnovåld 2004.

Han tror att en nationell handlingsplan delvis kan vara bra. Men han vill inte att den går in och detaljstyr kommunernas verksamhet.