Sjukskrivning tradition i Norrbotten

Enligt Folksams hälsoindex för 2006 hamnar Norrbottens län bland de som har flest långtidssjukskrivna och det beror på en viss sjukskrivningstradition som bara finns i norra Sverige, säger Bo Hallqvist, medicinskt ansvarig på Haparanda vårdcentral. Något som inte känns igen av Tord Kjällén, Kommunals huvudskyddsombud i Boden.

Av de kommuner som ligger sämst till när Folksam har sammanställt den totala sjukfrånvaron, långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron bland kvinnor i offentlig sektor ligger nio av tio i Norrland. Fyra av dem i Västerbotten och tre i Norrbottens län.

- Detta beror på en sjukskrivningstradition där man i Norrbotten använder sjukskrivningen som ett instrument att lösa många bekymmer, varav en del har med sjukdom att göra, men många har det inte, säger Bo Hallqvist, medicinskt ansvarig på Haparanda vårdcentral.

- Jag tror inte det är sämre här än någon annanstans, trots att siffrorna visar det, säger Tord Kjällén, Kommunals huvudskyddsombud i Boden. Han menar istället att arbetsgivaren inte sköter det förebyggande arbetet.

- Om de kan få igång det förebyggande arbetet och den systematiska arbetsmiljön. Då kan det bli, om inte perfekt men bättre, säger Tord.