Stycka upp Vattenfall

I samband med stigande elpriser går nu miljöpartiets Peter Eriksson ut och föreslår att man borde stycka upp företaget som enligt honom nästan har en monopolistisk ställning på energiområdet.

El-priserna har aldrig varit högre och en kilowattimme har aldrig varit dyrare än vad den var under juli månad i år, sedan avregleringen av elmarknaden började 1996. En kilowattimme kostar nästan dubbelt så mycket nu jämfört med vad den gjorde för ett år sedan.

En höjning som enligt Vattenfall beror på lite vatten i dammarna, men Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson anser att Vattenfall utnyttjar sin dominerande ställning inom energiområdet för att tycka upp el-priserna.

Mindre bolag

Peter Eriksson anser att en uppstyckning skulle hindra Vattenfall att styra el-priserna som de vill. Istället vill han se att man delar upp företaget i små, mindre enheter med mer regionalt inflytande.

- En intressant idé är ju om man skulle införa någon form av regionalisering av Vattenfall. Så att man bildar ett Vattenfall Norrbotten och ett Vattenfall Västernorrland så att man får ett antal nya, självständiga och oberoende bolag som inte kan påverka och styra utan vara med och utveckla energiproduktionen regionalt istället.