Polis vill se fler nödsändare

Fler dementa som lätt går vilse utomhus bör enligt Luleåpolisen ha en nödsändare. Kommissarie Liminga menar att det kan vara livsavgörande för dem som har gått vilse.

I Norrbotten finns ett fåtal personer med nödsändare och med fler i länet så skulle polisen spara både tid och resurser. Polisen har i flera fall hittat vilsna dementa personer i ett dike 200 meter bort från hemmet. De har då letat i flera timmar utan att hitta personen. Med nödsändaren säger kommissarie Holger Liminga att tiden skulle kunna minimeras med 70 procent.

Polisen tycker inte att sändaren kränker den personliga integriteten eftersom den bara sätts på då anhöriga eller vårdpersonal bett polisen om hjälp.

Nödsändaren ser ut som en liten klocka på handleden.