Badvattnet är skitigt i Luleå

Badvattnet är bokstavligen talat skitigt på flera håll i Luleå. På sex av tolv badplatser i kommunen har fritidsförvaltningen hittat förhöjda halter av den tarmlevande kolibakterien. Nu kan en av badplatserna stängas, om fortsatta prover visar på hög bakteriehalt.

Urban Isaksson är områdeschef på fritidsförvaltningen i Luleå. Han berättar att bakterierna kommer från både människor och djur.

- I första hand är det mänsklig avföring men det kan också komma från fåglar och även hundar som badar, säger han.

Höga halter av kolibakterier i vattnet kan göra att den som badar drabbas av magsjuka. De sex badplatser där det finns många bakterier har fått betyget ”tjänligt med anmärkning” efter analysen av vattenproverna som togs förra veckan.

Det betyder att det går bra att bada, men att bakteriehalterna så höga att fler prover behövs. Nu väntar Urban Isaksson på resultaten från de sista proverna som togs.

- Om det visar sig att det fortfarande är en anmärkning kan det hända att vi får ta ytterligare prover. Om det däremot visar sig att det är ”otjänligt”, då är det så hög bakteriehalt att det kan bli aktuellt att stänga något bad, säger han.

För att stänga ett bad krävs tre prover med dålig kvalitet och Storsand är den enda av badplatserna som ligger i riskzonen efter mätningarna.

Resultaten av dom sista vattenproverna beräknas komma i början av nästa vecka.