Projekt ger godkänt på körteorin

I Norrbotten var det bara knappt hälften av alla som skrev körteoriprovet i juni som fick godkänt. Men nu prövar vägverket en ny strategi för att motverka trenden med allt fler underkända på såväl kör- som teoriproven.

PUF, Projekt Utvecklat Förarprov, ska göra att den teoretiska och praktiska körkortsutbildningen samordnas bättre. Syftet med projektet är att eleven ska träna teori och körning parallellt. Båda proven bokas samtidigt och ska vara godkända inom två månader. Om eleven inte har klarat teoriprovet går det ändå att få godkänt på körprovet, men sedan gäller det att klara teorin inom två månader - annars måste båda proven göras om.

Luleå är en av de sex orter i Sverige där det här nu prövas. Enligt Peter Lalander, chef för förarenheten i Luleå, har projektet lett till att Luleå nu har fler godkända på teoriprovet än övriga Norrbotten.

PUF-projektet pågår 1 maj till 31 oktober på sex orter i Sverige.