Nya internationella robottester i Vidsel

Nya militära testprojekt med fem länder inblandade är på gång vid provplatsen RFN i Vidsel. I förra veckan gav regeringen sitt tillstånd till projektet som handlar om att testa en radarjaktrobot åt ett internationellt företag.

Provplatsen RFN i Vidsel drivs av FMV, försvarets materielverk och de nya tester som nu ska genomföras är positiva för Vidsel, säger brigadgeneral Ossi Koukkula, ansvarig för FMV: s provplatser.

- Ja det är givetvis ett mycket viktigt projekt för Vidsel och Vidsels framtid, säger han.

Regeringen har givit FMV i uppdrag att förlägga militär och kanske också civil testverksamhet i framtiden vid basen i Vidsel. I det här fallet handlar det om tester av krigsmateriel som i dagsläget kan tyckas vara kontroversiellt med tanke på vad som händer runt om i världen där sådant används. Men Ossi Koukkula vill inte ha någon åsikt om det utan hänvisar till politiska beslut. Däremot anser han att det är viktigt att sådana tester görs.

- Med tanke på internationella insatser som blir tyngdpunkten för det svenska försvaret i framtiden är det viktigt att testa, godkänna och utvärdera nya materiel, tycker Ossi Koukkula.

Det är under augusti månad som testprojektet, kallat Nordic Archer, ska genomföras. Testskjutning av radarjaktrobot AMRAAM ska förevisas av ett internationellt krigsmaterialföretag för försvarsmakterna i Sverige Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien och Turkiet. Att marknadsföra Vidsel för fler liknande projekt är helt nödvändigt, säger Ossi Koukkula.

- Det är en viktig del för att överhuvud taget kunna hitta en bärkraft på lång sikt för provplatsen eftersom försvarsanslagen minskar och vi är väldigt tydligt utsatta för att genomföra besparingar i försvarsverksamheten, säger han.