Lärarnas arbetslöshetskassa får JO-kritik

Lärarnas arbetslöshetskassa får kritik från JO efter att de har fattat två beslut i ett ärende gällande en man i Pello, i Övertorneå kommun.

Först fick mannen i Pello veta att han skulle få ersättning om han valde att gå ner från heltid till deltid men en vecka senare fick han höra att han inte skulle få någon ersättning eftersom han själv valt att gå ner till deltid.

JO menar att arbetslöshetskassan skulle ha varit tydligare och att det skulle ha framgått att komplettering kvarstod när första beslutet togs.