Haparanda leder stort EU-projekt

Tusentals synskadade kan gynnas av ett nytt stort EU-projekt som ska ledas från Haparanda. Projektet som handlar om att ta fram ny teknik för synskadade, startar i oktober ska pågå under två år.

Projektet som kallas proguide har fem länder som deltar. Sverige, Finland, Belgien, Storbritannien och Tyskland. En lång rad svenska och utländska organisationer och myndigheter är också med i projektet.

- Det är ett projekt som går ut på att ge synskadade ljudtekniker, musiker och producenter en bättre förutsättning att arbeta, säger Stig Hedlund lärare vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda som leder hela projektet.

Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda har fått drygt 2,6 miljoner kronor ur EU-kommissionens Leonardo da Vinci program för det här, och det gäller alltså att hitta bra hjälpmedel för synskadade inom musikbranschen.

Ny teknik ska tas fram för synskadade. En handbok för arbetsplatser för synskadade och ett interaktivt forum på Internet där de inblandade kan mötas. Mest nytta av det här får synskadade i de deltagande länderna men det kan bli ännu bredare tror Stig Hedlund.

- Men jag tror att totalt sett så handlar det om hela Europa, säger han.