Fem bränder - en i otillgänglig miljö

I nuläget pågår fem bränder, två i Luleå kommun och tre i Piteå kommun. En av dem är i otillgänglig miljö.

Inte mindre än 5 skogsbränder, varav en i otillgänglig terrängpågår i länet. Två bränder i Luleå kommun är under kontroll och tre pågår i Piteå kommun varav en i Mellanboda nära Gävre vid länsgränsen som är så otillgänglig att man rekvirerat helikopter och flera bandvagnar för att ta sig till platsen.

Omfattningen är än så länge oklar enligt räddningschefen Patrik Burlin i Luleå som också är brandjour för nästan hela länet. Han uppmanar folk att vara försiktiga med eld eftersom det är oerhört torrt i markerna särskilt vid kusten.