Statliga fastighetsbolag får revisionskritik

Flera statliga fastighetsbolag, bl a med verksamhet i Norrbotten, får kritik av riksrevisionen för bristande finansförvaltning och det handlar om miljonbelopp som bolagen går miste om.

Ett drygt år har revisionen pågått av Akademiska Hus AB, JernHusen AB, Specialfastigheter Sverige AB och Vasallen AB. Varav flera är representerade i länet, t. ex. Akademiska Hus AB som förvaltar fastigheterna vid Luleå tekniska Universitet.

Kritiken går dels ut på att bolagen inte är tillräckligt effektiva när de gör upplåningar men också att att de har oklar rollfördelning mellan styrelse och ledning på grund av bristande finanspolicy och därför inte får ut maximalt av sitt kapital.

Hårdast kritik riktas mot fastighetsbolaget Vasallen som har en miljard för mycket i likvida medel i bolaget där revisionen tycker att regeringen ska ta tillbaka pengarna.