Skola överklagar beslut om nedläggning

Friskolan Brännbergs Bifrostskola i Boden överklagar ett beslut från Skolverket som tvingar skolan att lägga ner sin verksamhet.

Skolverket hävdade i sitt beslut bland annat att skolan har för få elever. Skolan menar i sin överklagan att de vidtagit åtgärder för att få skolan att bli mer känd, men att det ännu är för tidigt att kunna se vad insatserna givit för resultat.