Jägarna får själva betala eftersöket

Jägarna är missnöjda med att ersättningen för eftersök vid viltskador i trafiken kommer från deras egen kassa. Jägarförbundet har nu lämnat in en skrivelse till regeringen som väntas presentera ett nytt ersättninssystem under hösten. Hittills så har ersättningen betalats av jägarna gemensamt via en viltvårdsavgift knuten till jaktkortet.

Vid viltolyckor är trafikanterna skyldiga att kontakta polis, som i sin tur ofta ringer ut jägare för eftersök och avlivning av det skadade djuret.