Kirunas stadsflytt blir utställning

Just nu finslipar tjänstemännen i Kiruna kommun på den översiktsplan som visar på alternativen för flytten av Kirunas centrala stadsdelar. Från den 15 augusti ska allmänheten under två månader kunna beskåda utställningen i stadshuset.

Det var i april 2004 som startskottet gick för arbetet med att ta fram en ny, fördjupad översiktsplan över Kiruna. Efter att ha arbetat med att ta fram utkast, inhämtat yttranden via olika samråd och remissrundor står man nu klara att ställa ut materialet, och inhämta synpunkter från Kirunaborna.

Den 19 december är det tänkt att Kiruna kommunfullmäktige ska fatta beslut om den fördjupade översiktsplanen. Då vet man också hur den nya järnvägen ska dras genom Kiruna.