Kontroversiellt ormkött

Det är inte bara nöt-, fläsk- och lammkött som man kan köpa i de svenska charkuteridiskarna. Nu kan man köpa ovanligt kött i vanliga matvarubutiker i Norrbotten. Vad sägs om Skallerormskött från Texas i USA, där jakten normalt sker under kontroversiella former?

De kontroversiella jaktmetoderna är ett hot mot utrotningshotade arter av skallerorm i Texas i USA. Den art som jagas för att säljas som mat, till bland annat Sverige, är inte utrotningshotad, men andra mindra vanliga arter kommer i kläm i jakten. Dessa riskerar att bli utrotningshotade.

USAs största djurskyddsorganisation HSUS varnar dessutom för massjakten. Den rubbar balansen i det ekosystem som skallerormen lever i. Skallerormen är både mat åt andra djur och själv en jägare.

Skallerormsköttet kommer till Sverige via ett Belgiskt företag. Det belgiska importföretaget hävdar att deras leverantörer intygar att ormarna inte jagas på det här sättet.